برداشتن ضایعات بدخیم پوستی مانند (BBC)

برداشتن ضایعات بدخیم پوستی مانند (BBC)

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 701 ] - شنبه, 1 مهر 1396

ضایعات زخمی شونده و بدخیم BCC اغلب در مناطق باز بدن چون سر و صورت رخ می دهد. بعد از انجام بیوپسی های پوستی و تشخیص در صورت اندازه کوچک و مناسب توسط پزشکان قابل برداشت بوده و سبب درمان این ضایعات می گردد.

تبلیغات