برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی مانند کیست ها و لپوم

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی مانند کیست ها و لپوم

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 684 ] - شنبه, 1 مهر 1396

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی مانند کیست ها و لپوم

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی مانند کیست ها و لپوم 5 out of 5 based on 1 ratings.

ضایعات برجسته کیستی (کیست های پیلارو اپیدرموئید) و ضایعات برجسته نرم (لیپوم یا نوروفیبروم) خوش خیم بوده و جهت برداشتن با روش جراحی توسط پزشکان صورت می گیرد.

تبلیغات