تزریقات داخل ضایعه پوستی

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

تزریقات داخل ضایعه پوستی

- نظرات : بدون نظر

تزریقات داخل ضایعه پوستی

تزریقات داخل ضایعه پوستی 5 out of 5 based on 1 ratings.

بعضی ضایعات پوستی همانند ریزش موهای سکه ای، کلوئید (گوشت اضافه)، کیست ها و ندول های آکنه، اگزماهای مقاوم پوستی با تزریق تریامسینولون به داخل ضایعه با غلظت های مختلف و توسط پزشکان قابل درمان است.

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان