اسکن تشخیص پوست

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

اسکن تشخیص پوست

- نظرات : بدون نظر

کلیه بیمارانی که جهت اقدامات پوستی و زیبایی، لیزر و یا اقدامات درمانی مراجعه می کنند، قبل از انجام درمان توسط دستگاه kc به طور دقیقی پوست صورت با 3 نور طبیعی، پولاریزه و UV عکسبرداری می شود و میزان لک ها، چروکها و منافذ دقیقاً محاسبه می شود .این دستگاه ضمنا پارامترهای مختلف پوستی از جمله رنگدانه، میزان چربی، PH و رطوبت پوست و الاستیسیته پوست و نیز میزان تراکم موی سر به میزان دقیقی محاسبه می شود و نیز در این بخش کلینیک عکسبرداری دقیق جهت انجام اقدامات زیبایی مانند لیپولیز، تزریق ژل و بوتاکس، قبل و بعد از درمان انجام می شود.

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان