دویدن به عقب اندام را زیبا میکند!

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

دویدن به عقب اندام را زیبا میکند!

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2103 ] - یکشنبه, 2 مهر 1396
دویدن به عقب اندام را زیبا میکند!

دویدن به عقب اندام را زیبا میکند!

وقتی به عقب راه میروید خود بخود و غریزی پشتتان را صاف میکنید، باعث برطرف کردن انحنای ستون فقرات و کمردرد ناشی از خمیده راه رفتن نیز میشود.

مرتبط با موضوع

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان