برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 2347 ] - شنبه, 1 مهر 1396
برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی

برداشتن ضایعات خوش خیم پوستی مانند کیست ها و لپوم ضایعات برجسته کیستی (کیست های پیلارو اپیدرموئید) و ضایعات برجسته نرم (لیپوم یا نوروفیبروم) خوش خیم بوده و جهت برداشتن با روش جراحی توسط پزشکان صورت می گیرد.

برچسب ها : ضایعات پوستی

مرتبط با موضوع

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان