تصاویر مصاحبه آقای دکتر محمدحسن طاهایی

:: اخبار

تصاویر مصاحبه آقای دکتر محمدحسن طاهایی

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1162 ] - شنبه, 1 مهر 1396
تصاویر مصاحبه آقای دکتر محمدحسن طاهایی

تصاویر مصاحبه آقای دکتر محمدحسن طاهایی مدیر کلینیک تخصصی پوست و مو ایرانیان با خبرنگاران

مصاحبه آقای دکتر محمدحسن طاهایی با روزنامه گویه


مرتبط با موضوع
تبلیغات