دهان

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

۵ نشانه سرطان پوست را بشناسید

شما حتماً همه چیز را در مورد دستورالعمل الف ب پ ت ث برای شناسایی مولکول های هشدار دهنده سرطانی شنیده اید. در حالی که ملانوم یک شکل سرطان پوست است که به عنوان یک بیماری بد شناخته شده است و به دنبال آن مرگ بارترین بیماری است اما با راه و روش جدید و تغییرات جدید هیچ جای هیچ نگرانی نیست.