آنالیز پوست و صورت و مو

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

آنالیز پوست و صورت و مو

- نظرات : بدون نظر

آنالیز پوست و صورت و مو

آنالیز پوست و صورت و مو 4 out of 5 based on 3 ratings.

Visual Scan قابليت تشخيص و تحليل مشـكلات پوستي را براي انتخاب روش درماني مناسب و پي گـيري درمـان دارد. دوربين اين دستگاه با گرفتن عكس صورت بيـمار با كيفيت بالا بسـياري از شـاخـص هاي پوسـتي از قبـيل وضعيت چین و چروک ها، میزان دهيدراتاسـيون، درصد پيگمانتاسيون ولک ها، ترشح سبوم،وضعيت الاستيستي و درصد منافذ پوستي را به طور دقيق بررســي كرده و با توجه به مشكلات بيمار،درمان مناسب پيشنهاد مي شـود.


مشکلات پوسـتی شما در آینده بررسـی شده و راه های پیشگیری از آن ها در مقابل شما قرار داده خواهد شد.همچنين مي توان كيفـيت و اثربخـشي روش هاي درمـانـي مختــلف از جمـله درمان های دارويي، ميكـرودرم ابريژن، اندرمولوژي و ليزر را بررسي كـرد.پس از جلسـه اول به فواصـل مشـخص عكس هاي بعدي از بيمار گرفته شـده و با مقايسه عكس هاي قبـلي وضعــيت پيشرفت درمان ارزيابي مي شود.یقین داشته باشید با پیشـگیری اگرچه نمی توان فرآیند پیری را مـتوقف کرد اما می توان آنرا به تعویق انداخت.

موهای خود را ارزیابی کنید.


نشان دادن تراکم مو،سنجش ضخامت مو،تعیین نوع مو (خشک، چرب، طبیعی)،نمایش الگوی رویش مو،ارائه آنالیز و ذخیره اطلاعات هر بیمار،امکان انجام مقایسه تصاویر جلسات مختلف و ....

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان