کوتر

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

کوتر

- نظرات : بدون نظر

کوتر

کوتر 5 out of 5 based on 1 ratings.

از کوتر می توان جهت برداشتن خالهای ریز پوستی و تکه های پوستی با کمترین آسیب بافتی و بدون به جای گذاشتن اسکار مشهود استفاده کرد. تفاوت این روش با روشهای قدیمی در بهبود سریعتر زخم و عدم به جای گذاشتن اسکار می باشد.

برچسب ها : کوتر
تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان