لیست پزشکان

دکتر محمد حضوری ( تغذیه و رژیم درمانی )

دکتر سیده بهاره درواری ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )

دکتر زهرا رفیقی ( متخصص تغذیه و رژیم درمانی )

دکتر مریم رنجبر ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )

دکتر محمدرضا بیگدلی ( متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی )

دکتر سحر آهاری ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )

دکتر حمید حمیدی ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )

دکتر حمید علمی راد ( فوق تخصص جراح پلاستیک و زیبایی )

دکتر ایرج دادفر ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )