دکتر سیده بهاره درواری ( بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی )